Tarieven

 

 

Maandtarief

halfjaartarief

jaartarief

Binnen ( per m.² benodigde ruimte )

€ 4,50

(min. 10 m²)

€ 16,50

€   25,50

Buiten ( per object )    

€ 30,-

€ 100,-

€ 170,-

Zomerseizoen binnen (per m2)

Met in- en uitrijden (min.10m2)

€  18,-

Als u slechts voor één maand wilt stallen komt er op het bedrag wat u per maand zou moeten betalen een toeslag van € 10,- Dit geldt zowel voor binnen als buitenstalling.

In de stallingbedragen zit een bedrag in begrepen om het te stallen object op de stallingsplaats te zetten en om deze weer uit de stalling te halen.